Filmer

Detta är en par filmer som visar valda avsnitt ur körkortsutbildning och dess bredd.

https://youtu.be/5qPuI-TmMkg  

https://youtu.be/VXIWHmQD9NQ

 

Välj önskade utbildningsfilmer ur menyn till höger...

OBS ! Du har funktionsfilmer under Funktioner.